• Slajd2.png
  • slajd1.png
  • Slajd4.png
  • Slajd3.png

Aktualne problemy sądowego postępowania egzekucyjnego

Nowa publikacja już w sprzedaży!

Z recenzji:

ktualne problemy sądowego postępowania egzekucyjnego„Publikacja pt.: Aktualne problemy sądowego postępowania egzekucyjnego, pod redakcją M. Romańskiej i K. Koziary, stanowi efekt pracy studentów oraz doktorantów działających w Kole Naukowym Postępowania Cywilnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ich badań własnych oraz dyskusji nad wynikami tych badań w ramach cyklu spotkań członków Koła poświęconych postępowaniu egzekucyjnemu. Postępowanie egzekucyjne jest nadal – mimo wprowadzanych nowelizacji przepisów Części III Kodeksu postępowania cywilnego – najsłabszym ogniwem w polskim wymiarze sprawiedliwości. W związku z powyższym potrzebne jest podjęcie analizy zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego, odniesienie się do najważniejszych problemów występujących w praktyce oraz próba wskazania rozwiązań, które pozwolą na wyeliminowanie tych problemów.

Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane przez autorów recenzowanej publikacji, obejmującej zarówno omówienie zagadnień ogólnych, jak i szczegółowych instytucji znajdujących zastosowanie w egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

dr Radosław Flejszar
Zakład Postępowania Cywilnego UJ

Publikacja dostępna w sprzedaży.

Cena: 30 zł (+ koszty przesyłki)

Po więcej informacji zapraszamy do naszego Katalogu książek.

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.