Metody wspierania biznesu we współczesnym świecie

Spis treści

 

CZĘŚĆ I. ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE WSPÓŁCZESNEGO BIZNESU

 

Rozdział 1 Wojciech Wychowaniec Zarządzanie humanistyczne w służbie biznesu  13

Rozdział 2. Anna Zofia Kowalczyk Zarządzanie różnorodnością w zespole wielokulturowym  21

Rozdział 3. Wojciech Lenart Mapowanie strumienia wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Państwowym  31

Rozdział 4. Joanna Chlebiej Idea management oraz crowdsourcing w polskich przedsiębiorstwach

– przydatne narzędzie czy zachodnia moda?  39

Rozdział 5. Małgorzata Stępień System instytucjonalny i jego znaczenie dla nadzoru korporacyjnego  49

Rozdział 6. Jolanta Twardowska Zarządzanie wirtualną załogą  59

Rozdział 7. Ewa Miżejewska Płeć menedżera jako czynnik różnicujący decyzje – stereotyp

czy rzeczywistość organizacyjna  67

Rozdział 8. Edyta Czarnacka-Wacławik Aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy we współczesnych organizacjach  75

Rozdział 9. Agnieszka Bera Styl kierowania w contact center  83

 

CZĘŚĆ II. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Rozdział 1. Katarzyna Lech Działalność regulowana – istota, sposób sprawowania nadzoru nad przedsiębiorcami  95

Rozdział 2. Anita Haber Następstwa prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej – odpowiedzialność komplementariusza  103

Rozdział 3. Grzegorz Morawski Franczyza jako innowacyjny model rozwoju przedsiębiorstwa  113

Rozdział 4. Iwona Słaboszewska Bankowość elektroniczna w Polsce  121

Rozdział 5. Karolina Salamon, Beata Oleniacz, Realia prowadzenia własnej działalności gospodarczej w opinii przedsiębiorców regionu krośnieńskiego  131

Rozdział 6. Renata Oleniacz, Justyna Pasieka Motywy i inspiracje do podejmowania działalności gospodarczej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie  141

Rozdział 7. Katarzyna Derlukiewicz Wielozawodowość rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce  151

 

CZĘŚĆ III. INSTRUMENTY WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Rozdział 1. Marzanna Chybowska O przyszłości raportowania zintegrowanego przedsiębiorstw

realizujących strategię zrównoważonego rozwoju  163

Rozdział 2. Katarzyna Kiliańska Trwałe relacje z klientami źródłem sukcesu przedsiębiorstwa.

Zaangażowanie klientów w budowanie relacji  173

Rozdział 3. Katarzyna Ostrowska Fanpage jako językowa wizytówka przedsiębiorstwa  183

Rozdział 4. Agnieszka Kędra, Natalia Szałajda Narzędzia rynku pracy wspierające podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej  191

Rozdział 5. Artur Sawicki Set jetting jako forma promocji w marketingu miejsca  203

Rozdział 6. Magdalena Maruszczak Model współpracy pracownik – pracodawca na bazie marketingu relacji  211

Rozdział 7. Vadim Stasiak Globalizacja gospodarki. Wpływ internetu na rozwój rynków finansowych  219

Rozdział 8. Angelika Pienias Analiza finansowa jako narzędzie do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej  229

Rozdział 9. Kajetan Suchecki CSR w turystyce – analiza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw turystycznych i konsumentów usług turystycznych na wybranych przykładach  237

 

CZĘŚĆ IV. SILVA RERUM

 

Rozdział 1. Michał Gamrot Ekonomia w obliczu technologii big data  247

Rozdział 2. Ewa Kurek Wpływ sektora finansowego na wzrost i rozwój polskiej gospodarki  255

Rozdział 3. Dariusz Piotr Nosorowski Sprężystość, odporność organizacji lub fenomen resilience  265

Rozdział 4. Magdalena Gojny Miasto jako analog nowoczesnej firmy – studium przypadku  273

Rozdział 5. Marta Jankowska Dobre praktyki w zakresie realizacji koncepcji smart city w Polsce  81

Rozdział 6. Iwona Kościółek Rola opakowań we współczesnej logistyce  291

Rozdział 7. Ewa Lipińska Wpływ specyfiki rachunkowości jednostek mikro na badanie sprawozdania finansowego  299

Rozdział 8. Justyna Suska Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy ze względu na płeć w świetle prawa wspólnotowego  307

Rozdział 9. Katarzyna Kułaga Rola kreatywności w kształtowaniu jakości życia w regionach  317

Rozdział 10. Elżbieta Wansacz Wpływ pozyskanych środków UE 2014–2020 na rozwój podstawowej jednostki samorządu terytorialnego  327

Autor Anna Krzysztofek (red.)
Rok wydania 2015
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.