Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014)

Kategoria: Nauki polityczne

Celem książki, którą oddajemy w Państwa ręce, jest analiza działalności i wpływu na legislację UE Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji. Skoncentrowaliśmy się w niej na trzech pytaniach badawczych. Po pierwsze, jak wyglądała ogólna działalność ustawodawcza i nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego w tym okresie? Po drugie, jaki wpływ miał Parlament Europejski na kształt legislacji UE w najważniejszych politykach UE? Po trzecie, jak wyglądała aktywność posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji?

Książkę podzieliliśmy na trzy części. Odpowiedź na pierwsze pytanie badawcze znajduje się w części pierwszej. Otwiera ją artykuł Janusz Węca, w którym autor wyszczególnia główne zmiany wprowadzone przez Traktat z Lizbony i dowodzi, że traktat ten znacząco umacnia rolę Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym UE. W drugim artykule Krzysztof Szczerski i Bartłomiej Telejko dokonują analizy ewolucji pozycji Parlamentu w systemie politycznym UE po Traktacie z Lizbony, koncentrując się zwłaszcza na kwestiach równowagi wewnętrznej oraz źródłach legitymizacyjnych tego systemu. W kolejnym artykule Dariusz Stolicki przedstawia analizę ilościową działalności ustawodawczej i nieustawodawczej PE w latach 2009–2014. Następnie Adam Kirpsza przeprowadza analizę empiryczną, w której identyfikuje główne czynniki wpływające na uzyskiwanie przez posłów funkcji sprawozdawcy projektu.

Kolejne trzy artykuły są ze sobą powiązane. Ich celem jest ustalenie za pomocą metod ilościowych, w jakim stopniu głos posła był determinowany stanowiskiem jego frakcji, a w jakim interesem narodowym. W pierwszym z tych artykułów Wojciech Słomczyński i Dariusz Stolicki omawiają kwestie teoretyczne i metodologiczne, opracowując współczynniki pomiaru spójności ugrupowań oraz przesunięć narodowych w głosowaniach. W drugim artykule Dariusz Stolicki implementuje pierwszy z powyższych współczynników w celu opisu spójności grup politycznych w trakcie siódmej kadencji PE oraz identyfikacji czynników, które wpływały na nią w tym okresie. W trzecim artykule Wojciech Słomczyński i Dariusz Stolicki wykorzystują drugi z powyższych wskaźników, aby zanalizować przesunięcia narodowe poszczególnych grup narodowych.

Część druga zawiera odpowiedź na drugie pytanie badawcze. Zawarto w niej artykuły analizujące działalność Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji w wybranych politykach sektorowych UE. Głównym przedmiotem zainteresowania autorów jest określenie wpływu PE na kształt najważniejszych legislacji uchwalonych w tych obszarach w latach 2009–2014 oraz sformułowanie rekomendacji na przyszłość dla PE i polskich decydentów.

W omawianej części zostały zbadane pod tym kątem następujące dziedziny funkcjonowania UE: proces uchwalania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (Tomasz Grzegorz Grosse), zmiany architektury Unii Gospodarczej i Walutowej (Alicja Malewska i Robert Mężyk), polityka spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE (Ewa Bojenko-Izdebska), polityka handlowa (Bartłomiej Telejko), polityka rolna (Andrzej Perzyna), polityka transportowa (Adam Jaskulski), polityka energetyczna (Paweł Musiałek), polityka klimatyczna i ochrony środowiska (Tomasz Młynarski), polityka rozwojowa i humanitarna (Dominika Kwiecień), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (Paweł Musiałek), Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (Maciej Stępka) oraz prawa człowieka (Wojciech Deptuła).

Odpowiedzi na trzecie pytanie badawcze udzielono w części trzeciej. Składa się ona z dwóch artykułów. W pierwszym Adam Kirpsza wyjaśnia, jakie czynniki wpływały na większą lub mniejszą aktywność posłów siódmej kadencji PE w zakresie udziału w głosowaniach, zadawania pytań parlamentarnych oraz przemówień plenarnych. Z kolei Michał Dulak prezentuje ranking wszystkich, w tym polskich eurodeputowanych siódmej kadencji PE, skonstruowany na podstawie współczynników ilościowych. Książkę zamykają rekomendacje.

Autor Adam Kirpsza, Paweł Musiałek, Dariusz Stolicki (red.)
Rok wydania 2015
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.