Eksmisja. Analiza stanu i praktyki

Kategoria: Prawo

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział 1: RYS HISTORYCZNY (EGZEKUCJA W PRAWIE RZYMSKIM)

1.1. Egzekucja w procesie legisakcyjnym

1.2. Egzekucja w procesie formułkowym

1.3. Ograniczenia w prowadzeniu egzekucji

1.4. Egzekucja w procesie kognicyjnym

Rozdział 2: WPŁYW OGÓLNYCH ZASAD NA POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W SPRAWACH CYWILNYCH

2.1. Zasada dyspozycyjności / oficjalności

2.2. Zasada formalizmu postępowania

2.3. Zasada prawdy materialnej (obiektywnej)

2.4. Zasada równości stron

2.5. Inne ogólne zasady postępowania cywilnego

Rozdział 3: PRAWNA REGULACJA EGZEKUCJI SĄDOWEJ

3.1. Podstawa egzekucji (tytuły egzekucyjne, nadanie klauzuli wykonalności, szczególne tytuły wykonawcze)

3.2. Zbieg egzekucji (sądowych oraz sądowych i administracyjnych)

3.3. Ograniczenia egzekucji (podmiotowe i przedmiotowe)

3.4. Środki zaskarżenia (skarga na czynności Komornika, zażalenie, zarzuty przeciwko planowi podziału)

3.5. Rodzaje i sposoby przeprowadzenia egzekucji (egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucja świadczeń niepieniężnych oraz szczególne rodzaje egzekucji)

Rozdział 4: EKSMISJA SĄDOWA- PODSTAWY TEORETYCZNE ORAZ MECHANIZMY I ROZWIĄZANIA PRAWNE

4.1. Źródła prawne eksmisji sądowej

4.2. Podmioty postępowania eksmisyjnego (organy, strony i uczestnicy)

4.3. Opróżnienie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika

4.4. Opróżnienie lokalu użytkowego

4.5. Egzekucja obowiązku opróżnienia pomieszczenia

Rozdział 5: WYKONANIE EKSMISJI W PRAKTYCE KANCELARII KOMORNICZEJ ORAZ ORZECZNICTWIE SĄDOWYM NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT

5.1. Praktyczne aspekty przeprowadzenia przez komornika czynności eksmisyjnych- na przykładzie egzekucji z lokalu mieszkalnego, przy braku uprawnienia do lokalu socjalnego lub zamiennego

5.2. Analiza statystyczna przeprowadzonych eksmisji w latach 2007-2010

5.3. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu lub pomieszczenia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych i administracyjnych

5.4. Rządowy projekt zmian w przepisach eksmisyjnych

PODSUMOWANIE

Spis skrótów, tabel i wykresów

Wykaz literatury

Autor Pisarek Wojciech
Rok wydania 2012
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.