Wybrane zasady prawa konstytucyjnego w państwach współczesnych

Kategoria: Prawo

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

dr hab. Jacek Czajowski, prof. Gwsh

Od Redakcji

mgr Bogusław Przywora

CZĘŚĆ I: RZECZPOSPOLITA POLSKA

Karolina Brodzińska

Elementy zasady państwa socjalnego w Konstytucji RP

Dagmara Daniec

Zasada podziału władzy w kontekście funkcji kontrolnej Sejmu RP

Joanna Daros

Wybrane zasady administracyjne w Konstytucji RP

Malwina Jadamus

Zasada niezależności i niezawisłości instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

Katarzyna Kaczmarska

Konstytucyjna zasada ochrony praw konsumentów a ochrona zbiorowego interesu konsumentów

Paulina Łojko

Konstytucyjna zasada domniemania niewinności oskarżonego w procesie karnym

Adrian Patyk

Konstytucyjna zasada prawa do obrony oskarżonego w procesie karnym

Adam Pawluk

Wybrane aspekty praworządności

Adam Pawlyta

Prawa ekonomiczne w Konstytucji RP z 1997 r.

Bogusław Przywora

Wytyczne wynikające z zasady demokratycznego państwa prawa. Wybrane zagadnienia

Rafał Sobiela

Wytyczne wynikające z zasady równości. Zagadnienia wybrane

Joanna Wieczorek

Restrykcje w zakresie wyrobów sensytywnych a zasady konstytucyjne

Małgorzata Witek

Zasada prawa do sądu w Konstytucji RP

CZĘŚĆ II: INNE KRAJE EUROPEJSKIE

Hanna Bednarz

Głos obywateli ponad prawem międzynarodowym – zastosowanie inicjatywy obywatelskiej w Konfederacji Szwajcarskiej

Piotr Kociubiński

Europejski standard zasady bezstronności państwa w kwestiach światopoglądowych

Katarzyna Litwin

Realizacja konstytucyjnej zasady ochrony życia człowieka w prawie karnym Ukrainy

Owidiusz Mazurkiewicz

Zasada monarchicznej formy rządów w Księstwie Monako

Andrzej Pogłódek

Zasada konstytucyjna prawa do opozycji w Konstytucji Portugalii z dnia 2 kwietnia 1976 r.

Małgorzata Witek

Konstytucyjna zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości w Księstwie Liechtenstein

CZĘŚĆ III: POZOSTAŁE PAŃSTWA ŚWIATA

Mariusz Kusion

Zasady ogólne prawa karnego w konstytucji Islamskiej Republiki Iranu

Owidiusz Mazurkiewicz

Zasada podziału i równoważenia władz w USA

Kamil Szpyt

Wybrane zasady japońskiego prawa konstytucyjnego

Autor Witek Małgorzata (red.)
Rok wydania 2011
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.