Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego Kraków

Kategoria: Prawo

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

1. Energetyka dziś i jutro:

A. Rozwój i regulacja rynku energii:

dr Marcin Nowacki

Swoboda państwa w zakresie kształtowania krajowej struktury zaopatrzenia w energię w świetle prawa Unii Europejskiej

Maciej M. Sokołowski

Wyzwania współczesnej energetyki, a przyszła aktywności organów administracji. Studium wybranych przypadków

dr Monika Przybylska

Odpowiedzialność za regulowanie sektora energetycznego

Marcin Wróbel

Oparte na prawie zwyczajowym zarządzanie zasobami naturalnymi, na przykładzie hiszpańskich sądów prawa zwyczajowego, jako wzorzec dla zarządzania w energetyce

B. Konkurencja na rynku energii:

Edyta Kozak-Hamala

Innowacyjność w prawie konkurencji – zagadnienia wybrane

Łukasz Zdechlik

Praktyki eksploatacyjne w umowie o przebudowę sieci energetycznej

Wojciech J. Piwowarczyk

Dopuszczalność koncentracji spółek PGE i Energa a decyzja Prezesa UOKiK 1/2011

Natalia Wrońska

Prosument – czyli jak konsument staje się producentem

C. Przedsiębiorstwa energetyczne na rynku energii:

dr Mirosław Pawełczyk, dr Marlena Jankowska

Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego do ustanowienia pełnomocnika ds. danych osobowych, pełnomocnika ds. informacji niejawnych i pełnomocnika ds. obrony cywilnej

Agata Zbijowska

Rozumienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu przez polskie przedsiębiorstwa energetyczne

Marta Lampart

Analiza oznaczeń stosowanych w działalności producentów urządzeń dla odnawialnych źródeł energii w Polsce

D. Proces inwestycyjny w energetyce:

Tomasz R. Nowacki

Budowa obiektów energetyki jądrowej. Nowe instytucje w procesie inwestycyjnym

Tomasz Gawarecki

Bariery prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym farm wiatrowych typu offshore w Polsce

Paweł Grabowski

Obowiązek przeprowadzenia oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji wybranych przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii

2. Bezpieczeństwo energetyczne:

dr Leszek Karski

Prawne instrumenty rynkowe bezpieczeństwa energetycznego

dr Rafał Stankiewicz

Prawne aspekty magazynowania gazu ziemnego w kontekście liberalizacji rynku

dr Tomasz Długosz

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w stanach kryzysowych jako funkcja tzw. mechanizmów rynkowych

Michał Koszowski

Reżim odpowiedzialności za szkodę jądrową w perspektywie bezpieczeństwa energetycznego

Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski

Wstrzymanie dostarczania energii a ochrona odbiorcy, w tym wrażliwego społecznie

3. Ku zielonej energii:

dr Zdzisław Muras

Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych – wczoraj, dziś, jutro

Katarzyna Tomczyk

Podatkowe stymulatory i bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Mateusz Izbicki

System wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Katarzyna Pajka

Program dofinansowania do kolektorów słonecznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Autorzy

Autor Walaszek-Pyzioł Anna (red.)
Rok wydania 2012
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.