Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy

Kategoria: Prawo

SPIS TREŚCI

Skróty

Słowo wstępne

Podziękowania

CZĘŚĆ I PANEL KONFERENCYJNY

MAREK SŁAWIŃSKI

Przedłużające się tymczasowe aresztowanie a zatrzymanie i ukaranie. Kilka uwag w oparciu o habeas corpus i istotę kary

PIOTR NYCZ

Standardy dotyczące tymczasowego aresztowania na przykładzie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

JACEK DUDA

Grożąca oskarżonemu surowa kara jako przesłanka tymczasowego aresztowania (uwagi o wykładni art. 258 par. 2 k.p.k)

AGNIESZKA SKOWRON

Reguła umiaru w stanowieniu i stosowaniu środków zapobiegawczych ze szczególnym uwzględnieniem tymczasowego aresztowania

KATARZYNA WITKOWSKA

Wzajemne uznawanie decyzji wydawanych w postępowaniu przygotowawczym w sprawie środków zapobiegawczych innych niż tymczasowe aresztowanie w krajach Unii Europejskiej

KAMIL MAMAK

Czy zakaz opuszczania kraju ma sens?

RAFAŁ DUSZKIEWICZ

Areszt domowy – uwagi krytyczne na temat przyjętego projektu regulacji

Jacek Duda

WOJCIECH ŚWIĄTKOWSKI

Dozór elektroniczny jako alternatywa dla tymczasowego aresztowania

BARBARA DZIADEK

Monitoring elektroniczny w ramach dozoru Policji

MAGDALENA WARDAS

Skuteczność dozoru policji w realizacji jego funkcji procesowych i pozaprocesowych

CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE Z DYSKUSJI

PAWEŁ CZARNECKI

„Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy” sprawozdanie z dyskusji

Autor Duszkiewicz Rafał, Nycz Piotr (red.)
Rok wydania 2011
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.