Prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim

Kategoria: Prawo

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Słowo wstępne

Iga Bałos

Umowy niezgodne z prawem w projekcie postanowień Zasad Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT

Magdalena Bełdowska

Niedopuszczalne klauzule w umowie franchisingu

Krystian Brzeziński

Świadczenie wyrównawcze agenta – wybrane zagadnienia

Agata Cebera, Aneta Makowiec, Magdalena Serafin

Zapis na sąd arbitrażowy

Łukasz Cudny

Ustanowienie zastawu na zdematerializowanych papierach wartościowych

Aleksandra Maria Gackowska

Zasada pełnego odszkodowania na tle prawa polskiego i prawa krajów europejskich

Bernard Jirnov

Charakter odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na gruncie art. 299 k.s.h.

Piotr Kopeć

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane

Łukasz Jan Korporowicz

Spółka akcyjna w prawie angielskim – rozwój konstrukcji

Marcin Kostwiński

Zakładanie przedsiębiorstw przez obywateli polskich w krajach UE a możliwość prowadzenia wtórnej działalności gospodarczej na terenie RP

Bartłomiej Król

Implementacja do prawa polskiego dyrektywy 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 roku w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

Katarzyna Królikiewicz

Odpowiedzialność komplementariusza wobec osób trzecich za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej

Katarzyna Kryla

Dychotomia oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa

Jacek Kudła

Pojęcie przedsiębiorstwa w kontekście zbycia i odpowiedzialności za zobowiązania – postulaty de lege lata i de lege ferenda

Adrian Martynowicz

Umowy zawierane w warunkach wyzysku

Wojciech Rudzki

Status praw udziałowych po unieważnieniu akcji (świadectwa tymczasowego) nierzetelnego akcjonariusza

Anna Sapota

Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych. Geneza i uzasadnienie regulacji, zakres i zasady prowadzenia postępowania. Czy istotnie może stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców? Jakie korzyści dla przedsiębiorcy przedstawia Europejski Nakaz Zapłaty?

Tomasz Szambelan

Alternatywne metody rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Joanna Uchańska

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług związanych z umową timesharingu

Monika Włodarczyk

Prokura a zasady reprezentacji spółek kapitałowych

Jacek Wojtach

Obrót wierzytelnościami przyszłymi w prawie polskim i europejskim

Autor Brzeziński Krystian (red.)
Rok wydania 2011
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.