Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych za zdarzenia z udziałem rowerzystów

Kategoria: Prawo
Cena: 30,00 zł

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH

1. Reżimy odpowiedzialności cywilnej

2. Odpowiedzialność za czyny niedozwolone – rozważania terminologiczne

3. Motywy uzasadnienia odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych

4. Zasada winy

5. Zasada ryzyka

6. Zasada słuszności

7. Zasada bezprawności

8. Zasada odpowiedzialności absolutnej

ROZDZIAŁ II ZDARZENIE Z UDZIAŁEM ROWERZYSTY

1. Zakres przedmiotowy

2. Zakres podmiotowy

ROZDZIAŁ III ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIADACZA MECHANICZNEGO ŚRODKA KOMUNIKACJI

1. Posiadacz mechanicznego środka komunikacji

2. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

3. Przypadki odejścia od odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji na zasadzie ryzyka

4. Odpowiedzialność za ruch mechanicznego środka komunikacji wchodzącego  w skład przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody

ROZDZIAŁ IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ INNYCH UCZESTNIKÓW

1. W poszukiwaniu zasady odpowiedzialności podmiotów innych niż posiadacz mechanicznego środka komunikacji

2. Odpowiedzialność na zasadzie winy

3. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności

4. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka

ROZDZIAŁ V ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA Z UDZIAŁEM ROWERZYSTY

1. Uwagi terminologiczne

2. Rodzaje uszczerbków, które mogą powstać u uczestników zdarzenia z udziałem rowerzysty

3. Zakres kompensacji szkody majątkowej na osobie

4. Zakres kompensacji szkody niemajątkowej na osobie

5. Zakres kompensacji szkody majątkowej na mieniu

6. Szkody prenatalne

ROZDZIAŁ VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW ZDARZENIA Z UDZIAŁEM ROWERZYSTY WOBEC SIEBIE NAWZAJEM

1. Odpowiedzialność co do zasady

2. Odpowiedzialność co do wysokości

ROZDZIAŁ VII WPŁYW CZASU NA DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU SKUTKÓW ZDARZEŃ Z UDZIAŁEM ROWERZYSTÓW

1. Przedawnienie roszczeń

2. Problematyka ustalenia stanu faktycznego sprawy

KONKLUZJE

AKTY PRAWNE

ORZECZNICTWO

BIBLIOGRAFIA

Autor Marcin Rudnicki
Rok wydania 2014
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.