Skarga na czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Kategoria: Prawo
Cena: 35,00 zł

SPIS TREŚCI:


Wykaz skrótów

Rozdział I

Zagadnienia wstępne

1. Cel i zakres pracy

2. Administracyjne postępowanie egzekucyjne i egzekucja administracyjna – ustalenia terminologiczne

3. Pojęcie i klasyfikacja środków zaskarżenia w administracyjnym

postępowaniu egzekucyjnym

4. Miejsce skargi w systemie środków zaskarżenia w administracyjnym

postępowaniu egzekucyjnym

Rozdział II

Przedmiot skargi na czynności egzekucyjne

1. Uwagi ogólne

2. Koncepcja czynności egzekucyjnych

2.1. Koncepcja normatywna czynności egzekucyjnych

2.2. Koncepcja doktrynalna czynności egzekucyjnych

2.3. Koncepcja czynności egzekucyjnych w świetle orzecznictwa sądowego

3. Czynności egzekucyjne wykonawcze jako przedmiot skargi

4. Ograniczenia przedmiotowe skargi na czynności egzekucyjne

Rozdział III

Zakres podmiotowy egzekucyjnych czynności wykonawczych

1. Uwagi ogólne

2. Organ egzekucyjny

3. Dekoncentracja podejmowania egzekucyjnych czynności wykonawczych

4. Elementy konstrukcji dekoncentracyjnej podejmowania egzekucyjnych

czynności wykonawczych

4.1. Organ rekwizycyjny


4.2. Egzekutor i poborca skarbowy

4.3. Organy pomocnicze i asystujące

Rozdział IV

Legitymacja do zaskarżania czynności

egzekucyjnych wykonawczych

1. Uwagi ogólne

2. Legitymacja zobowiązanego do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne

2.1. Zobowiązany w ujęciu normatywnym

2.2. Zobowiązany w ujęciu doktrynalnym

2.3. Przedstawiciel ustawowy zobowiązanego

2.4. Pełnomocnik zobowiązanego

2.5. Następca prawny zobowiązanego

2.6. Małżonek zobowiązanego

3. Legitymacja wierzyciela do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne

4. Legitymacja uczestników administracyjnego postępowania egzekucyjnego do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne

Rozdział V

Postępowanie w sprawie skargi na czynności egzekucyjne

1. Charakter prawny postępowania w sprawie skargi

2. Wymogi formalne skargi

2.1. Forma i treść skargi

2.2. Termin i tryb wniesienia skargi

3. Moc prawna skargi

4. Organy właściwe w sprawie skargi

5. Termin rozpoznania skargi

6. Przebieg postępowania w sprawie skargi

7. Postanowienie jako forma rozstrzygnięcia skargi

8. Zaskarżanie postanowień wydanych po rozpoznaniu skargi do sądu administracyjnego

Wnioski

Literatura

Wykaz aktów prawnych

Autor Angelika Drelichowska
Rok wydania 2015
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.