• Slajd2.png
  • Slajd4.png
  • Slajd3.png
  • slajd1.png

„Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych za zdarzenia z udziałem rowerzystów” Marcina Rudnickiego

Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych za zdarzenia z udziałem rowerzystówZe wstępu:

„Rokrocznie dochodzi średnio do kilkunastu tysięcy kolizji i wypadków z udziałem rowerzystów, przy czym są to zdarzenia, za które odpowiedzialność ponoszą nie tylko uczestnicy ruchu poruszający się mechanicznymi środkami komunikacji. Z uwagi na powyższe warto się zastanowić nad tym, na jakich zasadach kształtuje się oraz w jakich wzajemnych relacjach wobec siebie pozostaje odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych poszczególnych uczestników zdarzeń z udziałem rowerzystów (w tym ich samych), co też stanowi przedmiot niniejszej pracy. Nadto jej celem jest rozstrzygnięcie, czy obecna regulacja prawa deliktowego jest wystarczająco kompleksowa z punktu widzenia badanej kategorii zdarzeń.”

 

Publikacja dostępna w sprzedaży.

Cena: 30 zł (+ koszty przesyłki)

Więcej o publikacji w naszym katalogu książek z zakresu prawa.

Aktualne problemy sądowego postępowania egzekucyjnego

Nowa publikacja już w sprzedaży!

Z recenzji:

ktualne problemy sądowego postępowania egzekucyjnego„Publikacja pt.: Aktualne problemy sądowego postępowania egzekucyjnego, pod redakcją M. Romańskiej i K. Koziary, stanowi efekt pracy studentów oraz doktorantów działających w Kole Naukowym Postępowania Cywilnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ich badań własnych oraz dyskusji nad wynikami tych badań w ramach cyklu spotkań członków Koła poświęconych postępowaniu egzekucyjnemu. Postępowanie egzekucyjne jest nadal – mimo wprowadzanych nowelizacji przepisów Części III Kodeksu postępowania cywilnego – najsłabszym ogniwem w polskim wymiarze sprawiedliwości. W związku z powyższym potrzebne jest podjęcie analizy zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego, odniesienie się do najważniejszych problemów występujących w praktyce oraz próba wskazania rozwiązań, które pozwolą na wyeliminowanie tych problemów.

Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane przez autorów recenzowanej publikacji, obejmującej zarówno omówienie zagadnień ogólnych, jak i szczegółowych instytucji znajdujących zastosowanie w egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

dr Radosław Flejszar
Zakład Postępowania Cywilnego UJ

Publikacja dostępna w sprzedaży.

Cena: 30 zł (+ koszty przesyłki)

Po więcej informacji zapraszamy do naszego Katalogu książek.

"Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze"

Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową publikacją kulturoznawczą.

Monografia Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze jest zbiorem recenzowanych, starannie wyselekcjonowanych tekstów powstałych na kanwie referatów wygłoszonych na ogólnopolskiej, studencko-doktorancko-eksperckiej konferencji naukowej Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze, która odbyła się w Krakowie 16 oraz 17 listopada 2013 r. Antologia zawiera spójne tematycznie opracowania naukowe, które w sposób oryginalny i twórczy przedstawiają zagadnienie jedzenia w różnych kulturach świata. Każdy rozdział zawiera bibliografię oraz abstrakt w języku angielskim. Mamy nadzieję, że proponowana Czytelnikowi monografia będzie dla Niego stanowić nie tylko interesującą i rozwijającą lekturę, ale także intelektualną przygodę.

Nowość: „Eyes on America” (red. Maciej Turek)

Eyes on America

 „Eyes on America” pod redakcją Macieja Turka to świeżo wydany zbiór referatów z konferencji naukowych podczas Dni Kultury Amerykańskiej w latach 2008-2010. Badacze omawiają tematykę prezydentury USA (m. in. J. F. Kennedy’ego, R. Reagana, motywy idealistyczne, problem kampanii negatywnych), różne aspekty amerykanizacji kultury (m. in. zarys problemu, wpływ na współczesną muzykę popularną, rewitalizacja kultur tradycyjnych), a także fenomen Nowego Jorku (miasta molochu, miasta mody, miasta po traumie). Różnorodność Stanów Zjednoczonych jest tu uwidoczniona przez interdyscyplinarne podejście autorów, którzy badają powyższe zjawiska z perspektywy historycznej i kulturowej (np. przez pryzmat muzyki lub filmu) oraz zwracają uwagę na wielokulturowość tego kraju. Powyższe prace doskonale prezentują specyfikę i złożoność kultury amerykańskiej w różnych jej aspektach.

Nowa publikacja z serii "Prawo w ochronie zdrowia"

Prawo w służbie zdrowia

„Odpowiedzialność administracji publicznej w systemie ochrony zdrowia” Beaty Madej to pierwszy tom z serii wydawniczej „Prawo w ochronie zdrowia”. W pierwszej kolejności autorka definiuje system ochrony zdrowia i lokuje to zjawisko w polskim kontekście, następnie omawia ideę odpowiedzialności oraz jej realizację w prawie, by klarownie przejść do głównego wątku: odpowiedzialności konkretnych organów (legislacyjnych, administracji rządowej i samorządowej) w sferze ochrony zdrowia. Ponadto Madej zwraca uwagę na status prawny Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów leczniczych oraz lekarzy i pielęgniarek. To przejrzyste opracowanie wydaje się szczególnie ważne, ponieważ dotyczy problemu, dotykającego każdego człowieka – odpowiedzialności za jego życie i zdrowie.

Nowe tomy „Prawo a nieruchomości”

Polski proces budowlanyPrzedstawiamy Państwu dwa najnowsze tomy naszej serii „Prawo a nieruchomości”. 

„Polski proces budowlany” Macieja Błażejewskiego jest opracowaniem regulacji dotyczących procesu budowlanego w prawie budowlanym. Omówiono w nim wszystkie etapy procesu budowlanego: projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę (ze szczególnym uwzględnieniem samowoli oraz katastrofy budowlanej). Autor skupia się na elementach kontrowersyjnych w nauce prawa, jak na przykład określenie podmiotów procesu budowlanego. Analiza ta ma służyć zarówno przedstawicielom nauki prawa oraz studentom, jak i praktykom, działającym w branży budowalnej. 

Zasada ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanych„Zasada ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowalnym” tego samego autora to rozwinięcie poprzednich badań prawa budowlanego. Tym razem Błażejewski skupia się na ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich. Początkowo przedstawia ją w świetle prawa konstytucyjnego, cywilnego i budowlanego (prezentując także zasadę wolności budowlanej), by przejść do jej szczegółowej analizy na wszystkich etapach procesu budowlanego. Powyższa praca jest tym bogatsza, że uwzględnia kilkaset orzeczeń sądów administracyjnych, dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

Więcej informacji znajdą Państwo w katalogu.

Nowy numer Maski

Maska nr 22

Dla najnowszego, dwudziestego drugiego numeru „Maski” obrano temat „Zwierzę”. Publikacja zawiera artykuły skupiające się na symbolice zwierząt (m. in. w ludowej pieśni miłosnej, psa w kulturze Badachszanu), ich wizerunkach w sztuce (m.in. w widowisku jorubskim, wołu w spektaklu brazylijskim). Autorzy sięgnęli także po tematy językoznawcze, przedstawiające animalizmy w socjolekcie młodzieżowym oraz językowe obrazy jeża, koguta i ryby, a także literaturoznawcze - autorów takich jak John Steinebeck, Virginia Woolf, John Maxwell Coetzee czy Michaił Bułhakow - by przeanalizować pojawiające się u nich motywy zwierzęce. „Maska” prezentuje szeroki wachlarz oryginalnych artykułów z różnych dziedzin nauk humanistycznych.

Po więcej informacji zapraszamy do katalogu czasopism.

 

Nowy numer Studiów Bliskowschodnich

W czerwcu ukazał się nowy numer Studiów Bliskowschodnich. Tym razem Redakcja czasopisma pochyliła się nad tematyką irańską.

Numer już w sprzedaży!

 Studia Bliskowschodnie nr 7

Czytaj więcej...

Nowe publikacje w dziale: Ekonomia i zarządzanie

Prezentujemy dwie nowe publikacje: Współczesne problemy ekonomii oraz Zarządzanie i rynek pracy.

Czytaj więcej...

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.